Emerging insights into early atherosclerosis in adolescents with chronic disease

Ververs, Francesca

Promoter:
Prof.dr. A.B.J. (Berent) Prakken & prof.dr. J. (Johan) Garssen
Co-promoter:
Dr. H.S. (Henk) Schipper & dr. B. (Belinda) van 't Land
Research group:
Garssen , Prakken
Date:
December 6, 2022
Time:
10:15 h

Summary

Atherosclerose is een ziekteproces dat een leven lang duurt. Het blijft jaren onopgemerkt en presenteert zich als we tientallen jaren oud zijn als ischemische hartziekte (hartaanval), perifeer vaatlijden of een herseninfarct, samen bekend als “hart- en vaatziekte”. Chronische ziekten kunnen atherosclerose versnellen door blijvende ontsteking of veranderingen in bijvoorbeeld de stofwisseling of bloeddruk.

In dit proefschrift werd vroeg-detectie van atherosclerose onderzocht middels niet-invasieve meetmethoden zoals MRI en echografie, bij adolescenten met verschillende chronische aandoeningen (CDACD-studie). We vonden dat er sprake was van een toegenomen vaatwandstijfheid en vaatwanddikte van de grote lichaamsslagader. Tevens werden er vroege cardiale veranderingen gedetecteerd die veroorzaakt kunnen worden doordat het hart tegen een grotere weerstand in pompt. De conclusie is dat de gezondheid van het hart en de vaten van kinderen met een chronische ziekte nauwkeurig in kaart gebracht moet worden, en dat dit kan door vroeg-detectie van atherosclerose in de hoofdslagader.

In het tweede deel van het proefschrift werd de rol van iNKT cellen in atherosclerose onderzocht. iNKT cellen zijn immuuncellen die op vetten reageren en zo bijvoorbeeld vaatwandontsteking kunnen aanzwengelen. Op welke vetten iNKT cellen reageren weten wij nog niet precies. Het proefschrift beschrijft verschillende onderzoeken die zich erop richten hier meer over te weten te komen. Wij vonden onder andere dat de verhouding tussen “slechte” LDL-vetten en “gezonde” HDL-vetten mogelijk een rol speelt. In theorie zouden iNKT cellen een potentieel doelwit voor immunotherapie kunnen zijn, maar eerst valt er nog veel te leren over de rol van deze cellen in gezondheid in ziekte.